هلدینگ فناپ

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

فناپ ؛ منادی سرزمین هوشمند

براي فناپ، سرزمين هوشمند مفهوم گسترده‌اي دارد. براي چنين مفهومي، در قدم اول روح اين سرزمين به معناي شهروندان آن بايد بتوانند با استفاده از ابزارهايي که در اختيار دارند، زندگي راحت‌تري را با کمترين آسيب به محيط پيراموني خود در پيش گيرند. مسلما وجود زيرساخت‌هاي لازم در شهرها و ارائه‌دهندگان خدمات (سازمان‌ها)، راه را براي شهروندان ساکن اين سرزمين هموار مي‌کند. سرزمين هوشمند، اکوسيستمي زنده است که چرخه زندگي آن، همواره در حال به‌‌روز شدن و پيشرفت است. هوشمندي يک سرزمين به مثابه يک بدن واحد، پيام‌ها را در کمترين زمان از طريق حسگرهاي خود، دريافت و پاسخ‌هاي لازم را ارائه مي‌کند. انعطاف‌پذيري بالا، آمادگي براي مقابله با بحران‌ها، حفظ محيط زيست، برقراری عدالت اجتماعي، آگاهي جمعي و سلامت عمومي از نتايج استقرار اين اکوسيستم در يک سرزمين است.

تغییر سبک زندگی ایرانیان به روشی هوشمند

مي‌دانيم که پايه و اساس تمامي حرکت‌هاي رو به جلو، کمک به تسهيل زندگي شهروندان يعني تک‌تک افراد جامعه است؛ اين بدان معناست که در حوزه‌هاي سلامت، اطلاع‌رساني، مالي و اقتصادي، آموزش، کار و در مواقع بحران، شهرونداني داشته باشيم که تکليف خود را با ابزارهاي هوشمند بدانند و با استفاده از آنها بتوانند زندگي راحتي داشته باشند. بنابراين ديگر هوشمندي تنها در زمينه‌هاي کلان زندگي افراد قرار نمي‌گيرد، بلکه بر سبک زندگي آنها يعني خانه و خانواده، سلامت و ورزش، مذهب، سفر، طراحي محل زندگي، طرز فکر، تفريحات و سرگرمي، خريد و معاملات تاثير مي‌گذارد و تمامي شئون زندگي آنها، آکنده با تکنولوژي مي‌شود. اگرچه فرهنگ ايراني، فرهنگي غني و کهن، با گنجينه‌اي از آداب و رسوم ارزشمند است اما ابزارهاي جديد با خود فرهنگ جديدي ميآورند که سابقهاي در فرهنگ ايراني ندارد، اما با برنامهريزي در جهت بهرهگيري هدفمند از فناوريها، میتوان موجبات رشد و بالندگي فرهنگ ايراني را در زمينه فناوريهاي نوين نيز ايجاد کرد. در اين راستا، فناپ براساس شعار خود، تغيير سبک زندگي ايرانيان بر پايه هوشمندي را دنبال ميکند و براي رسيدن به اين هدف، راهکارهاي هوشمندي خود را در سه دسته شهروند هوشمند، شهر هوشمند و سازمان هوشمند دستهبندي کرده است تا بتواند اين روند (دستیابی به سرزمين هوشمند) را عملياتي کند.

شهر هوشمند

هدف اصلي طرح و پرورش مفهوم شهر هوشمند، بکارگيري فناوري هاي روز دنيا به ويژه در عرصه اطلاعات و ارتباطات، براي ارتقا و بهبود کيفيت و عملکرد خدمات شهري، کاهش هزينه ها و بهينه سازي روند مصرف منابع است. تحقق شهر هوشمند، نوعي نگاه يکپارچه به همراه دارد که به برقراري رفاه اجتماعي بيشتر مي انجامد و تاکنون در بخش هايي همچون خدمات دولتي، مديريت ترافيک و حمل و نقل، مديريت انرژي، سلامت، آب و پسماند، بيش از همه، به توسعه فناوري شهر هوشمند پرداخته شده است. همانند هر فرآيند ديگري که توسط انسان هاي هوشمند طراحي مي شود، پيشنيازها و ملزوماتي براي ساختن شهر هوشمند مورد نياز است که يکي از مهمترين اين لوازم خود انسانها هستند، يعني همان چيزي که شهروند هوشمند مي ناميم؛ کسي که براي پيشبرد زندگي خود اهل فکر و برنامه ريزي و خواستار استفادهي حداکثري و بهينه از امکانات موجود است.

شهروند هوشمند

هر چه تعداد بيشتري از شهروندان به انديشهي هوشمندي مجهز باشند، به همان اندازه آمادگي و تقاضاي آنها براي برقراري و پيشرفت شهر هوشمند بيشتر مي شود. به جرات ميتوان شهروند هوشمند را مهمترين جزء تشکيل دهنده شهر هوشمند و شايد کل مفهوم هوشمندي دانست در واقع با افزايش تعداد شهروندان هوشمند، معادله ي برد - بردي شکل مي گيرد که دولت و مردم هر دو از آن بهره مند مي شوند؛ کاهش هزينه ها، شهر الکترونيکي، دولت همراه، افزايش رفاه و رضايتمندي عمومي شهروندان، بازدهي بيشتر حمل و نقل و انعطاف بيشتر خدمات تنها بخشي از مزاياي تبديل شهروندان به شهرونداني هوشمند است.

سازمان هوشمند

از زمان شکل گيري سازمان ها و شرکت ها که ستون فقرات نظام اقتصادي هر کشوري را شکل مي دهند، هيچگاه رقابت به اندازه دوران کنوني شديد نبوده است. امروزه پايين بودن سود و رقابت بالا سبب شده سازمان ها هر چه بيشتر به سوي هوشمندي حرکت کنند و با استفاده از ابزارهاي هوشمند به سوی شناخت و پيشبيني بهتر رفتار مصرف کننده، کنترل هزينه ها، کسب بهينه درآمد، حذف کارهاي تکراري و کارآمد ساختن فرآيندها گام بردارند.

هلدینگ فناپ

خدمات فناپ

خدمات مالی

وقتی قرار است حساس‌ترین اطلاعات افراد به شما سپرده شود، باید مطمئن باشید از

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات بدون شک پدیده عصر ماست. فناپ با ارائه زنجیره کامل ارزش در این حوزه

پرداخت و تجارت الکترونیکی

فناوری اطلاعات بدون شک پدیده عصر ماست. فناپ با ارائه زنجیره کامل ارزش در این حوزه

زیر ساخت

وقتی انجام پروژه مهمی را به دست متخصصان با تجربه و نخبه سپرده باشید تنها کاری که باید

سلامت هوشمند

وقتی قرار است حساس‌ترین اطلاعات افراد به شما سپرده شود، باید مطمئن باشید از

ارتباطات و خدمات ارزش افزوده

فناوری اطلاعات بدون شک پدیده عصر ماست. فناپ با ارائه زنجیره کامل ارزش در این حوزه