تلفن ثابت

تلفن ثابت

با توجه عدم ارائه خدمات تلفن ثابت توسط مخابرات و عدم ظرفیت مخابرات برای ارائه سرویس، امکان واگذاری تلفن ثابت بر عهده شرکت های دارای مجوز FCP گذاشته شده و شرکت فناپ تلکام در این راستا اقدام به واگذاری پورت تلفن ثابت در تمامی نقاط ایران، کرده است.

تعرفه تلفن ثابت
تلفن ثابت به ثابت داخل استانی (بین شبکه ای)
هر دقیقه 39 ریال
تلفن ثابت به ثابت بین استانی (درون شبکه ای)
هر دقیقه 25 ریال
تلفن ثابت به ثابت بین استانی (بین شبکه ای)
هر دقیقه 297 ریال
تلفن ثابت به ثابت بین استانی (درون شبکه ای)
هر دقیقه 25 ریال
تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار
هر دقیقه 563 ریال
تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار
هر دقیقه 563 ریال
تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار
هر دقیقه 563 ریال
تعرفه تلفن ثابت
نوع مکالمه نرخ مکالمه ( ریال )
هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت داخل استانی (بین شبکه ای) 45
هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت داخل استانی (درون شبکه ای) 40
هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت بین استانی (بین شبکه ای) 330
هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت بین استانی (درون شبکه ای) 330
هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار 625
هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به همراه سایر اپراتورهای تلفن همراه 625
برخی مزایای تلفن ثابت فناپ تلکام
سرعت در دریافت خط
امکان خرید بسته های تشویقی
پایدار بودن سرویس تلفن
سرویس بیدار باش
Caller ID
هزینه پایدارتر مکالمات