شبکه‌های ارتباطی رادیویی و فیبر نوری

هیچ ارگان و پیکره هوشمندی را نمی توان بدون داشتن زیرساخت‌های اینترنت تصور کرد. رشد و توسعه اینترنت در شهرها، رشدی همزمان با مفهوم «شهر هوشمند» دارد. بلوغ هر شهر هوشمندی به ایجاد و گسترش زیرساخت‏‌های اینترنتی آن شهر وابسته است. با داشتن زیر ساختی مطمئن و به‌روز تمامی شهروندان، سازمان‌ها و کسب‌وکارها از ارتباطی سریع و یکسان بهره‌مند می‌شوند. «فناپ‌تلکام» به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان مجوز FCP و همچنین یکی از اعضای هولدینگ فناپ سابقه‌‏ای طولانی در ایجاد و راه اندازی زیر ساخت‏های گوناگون در شهرهای ایران دارد و در این مسیر، اکنون اقدام به سرمایه گذاری، طراحی و اجرای شبکه‏های ارتباطات رادیویی و فیبر در شهرهای مختلف ایران کرده است. ما فناوری‏‌ها و دانشی را در اختیار داریم که بواسطه آن می‌توانیم علاوه بر راه‌‏اندازی و اجرای این شبکه‏‌ها بخش زیادی از طراحی و راه‏‌اندازی همزمان سرویس‌های قابل دسترسی بر روی آن‏ها را نیز عملیاتی و اجرا کنیم. هم اکنون فناپ تلکام در چند شهر بزرگ ایران درحال عقد قرارداد و یا اجرای شبکه‏‌های بزرگ فیبر نوری است.

ارتقای فرهنگ شهروندی و سطح خدمات شهری با ارتباطی یکپارچه

ارتقای سطح دسترسی شهروندان و سازمان‌ها، افزایش و بهبود سطح خدمات شهری و ارائه سرویس‌های نوآورانه به تمامی اقشار