خانه > راهکارها > اینترنت ویژه شهرک ها و برج ها

 خدمات اینترنتی ویژه شهرک ها و برج ها

خدمات اینترنت ویژه شهرک های صنعتی و مسکونی

شهرک‌های مسکونی و صنعتی به‌عنوان اصلی‌ترین مکان‌های سکونت و تجارت شهروندان، احتمالا یکی از مهمترین ارکان شهری است. امروز داشتن اینترنت پرسرعت و ارتباط فراگیر، یکی از مهمترین ارکان تجارت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی است. این راهکار ترکیبی است از برخی محصولات فناپ تلکام که برای ارتقا و افزایش بهره‏‌وری این بخش‌‏ها در پیکره بزرگ شهر، راه‌حلی جامع ارایه می‌دهد. ما نیازمندی‌‏ها و دغدغه‌‏های این دو بخش را با ترکیبی از محصولات تلفن ثابت (VOIP)، فکس سرور و اینترنت پرسرعت بر بسترهای گوناگون مانند فیبر، پاسخ می‌دهیم و زیرساختی را فراهم می‌‏کنیم تا این بخش‏‌ها ارتباطی سریع و امن را با دیگر بخش‏‌ها و فضای جهانی اینترنت تجربه کنند. قابلیت تعریف سرویس‌های گوناگونی مانند تلویزیون‌های اینترنتی (IPTV) نیز از طریق راه‌حل‏‌های اختصاصی شرکت فناپ در این راهکار وجود دارد.

درخواست سرویس
فرم زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان با شما تماس بگیرند
ثبت درخواست درخواست شما با موفقیت ثبت شد.برقرار باشید
خدمات اینترنت ویژه شهرک های صنعتی و مسکونی

شهرک‌های مسکونی و صنعتی به‌عنوان اصلی‌ترین مکان‌های سکونت و تجارت شهروندان، احتمالا یکی از مهمترین ارکان شهری است. امروز داشتن اینترنت پرسرعت و ارتباط فراگیر، یکی از مهمترین ارکان تجارت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی است. این راهکار ترکیبی است از برخی محصولات فناپ تلکام که برای ارتقا و افزایش بهره‏‌وری این بخش‌‏ها در پیکره بزرگ شهر، راه‌حلی جامع ارایه می‌دهد. ما نیازمندی‌‏ها و دغدغه‌‏های این دو بخش را با ترکیبی از محصولات تلفن ثابت (VOIP)، فکس سرور و اینترنت پرسرعت بر بسترهای گوناگون مانند فیبر، پاسخ می‌دهیم و زیرساختی را فراهم می‌‏کنیم تا این بخش‏‌ها ارتباطی سریع و امن را با دیگر بخش‏‌ها و فضای جهانی اینترنت تجربه کنند. قابلیت تعریف سرویس‌های گوناگونی مانند تلویزیون‌های اینترنتی (IPTV) نیز از طریق راه‌حل‏‌های اختصاصی شرکت فناپ در این راهکار وجود دارد.

درخواست سرویس
فرم زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان با شما تماس بگیرند
ثبت درخواست درخواست شما با موفقیت ثبت شد.برقرار باشید